Invictus Vingård - stjal vores hjerte.

Invictus Vingård- stjal vores hjerte med sne produkter allerede sidste år. I denne sæson udvidede de deres sortiment med boblerne!!! Prosecco!!! Bravo!! Et nyt sted på vores kort MED VÆRD AT SE PLADSER!!! Syndt ikke at smage!! Snart hos os!!!

SAMARBEJDSBETINGELSER

SAMARBEJDSBETINGELSER

SAMARBEJDSBETINGELSER

De 30 års historie på markedet forpligter... Derfor retter vi os i Artemis efter troværdigheds- og loyalitetsregler, hvilket betyder, at vores firma ikke udnytter udenlandske kontakter og udenlandske partnere til sin egen fordel og for at samle sin egen kundekreds. Den 30-årlige erfaring på det polske jagtmarked har sat os i konfrontation med mange situationer, hvor ærlighed, forståelse og diplomati har sikret os den position og anerkendelse, som vores firma nyder i øjeblikket.
For at gøre det nemt og ukompliceret til vores kunder og for at sikre dem den aller bedste service præsenterer vi forneden vores samarbejdebetingelser. Vi vil dele dem i forskellige underkategorier for at gøre det læseligt og overskueligt for kunderne.

BESTILLING AF JAGTTURE

For at bestille en jagttur, skal kunden først godkende den fremsendte kontrakt og udfylde bestillingsskemaer. Enhver sæson, her taler vi om bukkepræmieren, brunst jagt på bukke, hjorte, dåhjorte, hundyrsjagt og drivjagtperioden har deres egner terminer, hvor gruppen skal anmeldes og jagten forudbetales. Vores ønske er, at jagtture bookes så tidligt som muligt. På den måde kan vi garantere de bedste priser og de bedste distrikter. I kortfattet form præsenterer vi vores deadliner for at anmelde og bestille jagten:

• Præmier i maj: senest den 15. marts, hvorefter forudbetalingen aftalt i kontrakten, skal ske.

• Brunst på bukke: senest 15. uni, brunst på hjorte senest den 15. juli

• I andre tilfælde, skal gruppen på individuel jagt senest anmeldes en måned inden jagten begynder

• Når det drejer sig om drivjagtsæsonen skal grupperne senest anmeldes i begyndelsen af august. Til og med slutningen af september måned, kan antallet af deltagere i gruppen ændres i ubetydelig grad.

• Hvis gruppen ikke bliver anmeldt med overholdelsen af de ovenstående terminer, eller er antallet af jægere mindre end aftalt, forbeholder Artemis sig ret til at sælge jagten til en anden, udenlandsk jagtformidler og på den måde anullere den eller tilbyde andre revirer i stedet for.

AFBUD

• Hvis kunden melder afbud, kan det kun ske 30 dage, før jagten begynder. I tilfælde af, afbuddet finder sted i kortere tid, forbeholder Artemis sig ret til at beholde forudbetalingen fastsat i kontrakten og godkendt af kunden.

ANTAL AF DELTAGERE (gælder kun drivjagt):

• Gruppen på drivjagter kan min. tælle 14 deltagere. Hvis gruppen tæller mindre end 14 jægere eller et mindre antalt end det fastsat i kontrakten, forbeholder Artemis sig ret til at tilføje flere jægere til gruppen, dvs. Artemis’ egne kunder.

• Det er muligt, at gruppen på drivjagter bliver større end planlagt. Ændringen af antallet kan senest ske 30 dage før jagten begynder. I tilfælde af, antallet af jægere bliver mindre end aftalt i kontrakten, er gruppelederen forpligtet til at betale for alle deltagere, som har meldt afbud. Detaljerede bestemmelser aftales i hver kontrakt.

• I tilfælde af Force Majeure- (oversvømmelse, pest osv.) forbeholder Artemis sig retten til at ændre jagtrevirer, hvilket gruppen bliver oplyst om senest 1,5 måned før jagten begynder. Hvis kunderne ikke godkender, at revirerne er blevet ændret til deres fordel, aflyser Artemis jagten, tilbagebetaler depositum og sælger jagten til andre.

REJSEPAPIRER:

• Når vi har modtaget forudbetalingen, forbereder vi diverse rejsepapirer, dvs. woucher og kørselsvejledning. I voucheren beskrives vildt til afskydning, jagttermin, opholdssted, plus navn på reviret.

• Kunderne får også de vigtigste praktiske informationer dvs. navn + tlf. på tolken og alt andet relevant for turen.

• Det er selve kundens ansvar at kontrollere diverse rejsepapirer, som bliver sendt inden jagten begynder, først og fremmest når det gælder våbentransport. Alle jægere må have gyldigt våbenpas og jagttegn med på turen.

• Når jagten er over, laver Artemis medarbejdere protokollen, hvor orginalen går direkte til kunden.

• HUSK, at protokol er et retsgyldigt dokument, som er grundlagen for at få en kompensation for en mangelfuld jagt (kun i begrundede tilfælde). Den bliver altid lavet i to sprog: polsk og tilsvarende sprog, forstået af kunden. Derfor må alle negative såvel som positive bemærkninger komme med i protokollen. I andet tilfælde forbeholder Artemis sig ret til se bort fra uanmeldt reklamation og kompensation for jagt.

INDKVARTERING:

• Vi spørger altid hvordan kunderne vil bo. At føle sig velkommen og godt tilpas, er vores prioritet.

• Artemis medarbejdere har et stort kendskab til forskellige overnatningsmuligheder. 30 år på markedet forpligter også til at yde den aller bedste service for vores kunder. Vores medarbejdere kontrollerer personligt servicen, madlavning og står altid med hjælp og råd, når det gælder forskellige kost og madpræferencer. I nogle situationer har vi faste bosteder, som ligger midt i reviret og ejes af selve jagtforeninger, vi samarbejder med. Her vil kunden dog ikke føle sig alene. Vi kontrollerer alt, inden jagten begynder og har en vis indflydelse på, hvordan servicen skal se ud. Vi forsøger altid at leve op til kundernes ønsker.

• Det er afhængig af indkvarterings standard, hvor meget kunder skal betale for at bo på i enkelt værelser. Beløbet er på 20 €/mand/døgn.

Andre bestemmelser

• Når kontrakten er skrevet under og alle ser frem til en spændende jagt, er det kun en ting som mangler: FORUDBETALING. Alle forudbetalingregler fastsættes i kontrakten. Forudbetaling er en endelig bekræftelse på jagten. Kommer den ikke, bliver jagten aflyst. Vi har vise deadliner for alle jagter og alle sæsoner for at gøre det mere overskueligt for kunderne.
- Bukkejagt præmier: senest den 15. marts
- Brunst på bukke: senest den 15. juni
- Brunst på hjorte senest den 15. juli
- Drivjagter. Senest den 15. september
- I tilfælde af alle andre jagter skal forudbetalingen ske senest 1 måned forud.

• Deposium nr. 2 dvs. for afskydninger skal ske senest 14 dage inden jagten begynder og det er 250 € x antal bestilte bukke og 1000 € x antal bestilte hjorte.

• Når det gælder drivjagter, underskriver alle jægere såkaldte sikkerhedsregler, som de gør sig bekendt med og godkender dem.
• Det kan godt ske, først og fremmest når vi nærmer os udgangen af sæsonen, at antallet af vildt til afskydning begrænses. Kunderne får det senest at vide 30 dage før jagten begynder. Det gælder først og fremmest afskydning af rådyr, kron- og dåhjorte.
BØDER:

• Bøder omtales sadvænligt i forbindelse med drivjagt. Bøde for nedlagt råbuk i fredet periode ligger på 2000 PLN. Beløbet indbetales direkte til enten jagtforeningen eller det polske jagtpoliti. Samme regel gælder andet ulovligt nedlagt vildt. Strafbøderne omtales i det polske Miljøministerens lovbekendtgørelse.

• Hver anskudt og ikke fundet stykke vildt tælles som skudt og medregnes til vildparaden og afskydningsgaratien.

• Overforbrug af alkohol under selve jagten fører til, at vedkommende bliver udelukket fra hele jagtdagen. Det gælder også situationer, når kunden ikke overholder sikkerhedsregler.

VORES FORPLIGTELSER:

• Artemis Sp. z o.o. forpligtes til at sikre en høj standard af ydede tjenester. Det er Artemis ansvar at sikre tolken til hver gruppe, transport fra og til lufthavnen ( mod ekstra betaling), kompensation for enhver ikke nedlagt stykke vildt omtalt i kontrakten (gælder drivjager). Artemis forpligtes til at overholde alle aftalte kontraktbetingelser.

I alle forretningsmæssige tvister gælder den polske lov og de polske lovsregler.