Generelle betingelser

For at sikre vores kunder den bedste service præsenterer vi forneden, selvfølgelig i kortfatte form generelle samarbejdebetingelser.

I sit samarbejde retter Artemis sig efter troværdigheds- og loyalitetsregler, hvilket betyder, at vores firma ikke vil udnytte udenlandske kontakter og udenlandske partnere til sin egen fordel og for at samle sin egen kundekreds. Den 23-årlige erfaring på det polske jagtmarked har sat os i konfrontation med mange situationer, hvor ærlighed, forståelse og diplomati har sikret os den position og anerkendelse, som vores firma nyder i øjeblikket.

BESTILLING AF JAGT

 • Bestilling af bukkejagt sker ved at udfylde bestillingsskemaer, som er tilgængelige på vores hjemmeside. Eftersom maj måned og de efterfølgende uger er en meget travl periode sskal bestilling af bukkejagt ske så tidligt som muligt. Mht præmier i maj skal gruppen senest anmeldes i slutningen af februar. På den måde kan vi garantere revirer tæt på den tyske grænse og fordelagtige prisbetingelser. Ved overskridelse af denne termin forebliver der kun få distrikter til rådighed, som man kan vælge imellem.
 • I andre tilfælde, skal gruppen anmeldes på individuel jagt senest en måned inden jagtbegyndelsen.
 • Når det drejer sig om drivjagtsæsonen skal grupperne senest anmeldes i begyndelsen af juni måned. Til og med slutningen af september måned, kan antallet af deltagere i gruppen ændres i ubetydelig grad.
 • Hvis gruppen ikke bliver anmeldt med overholdelsen af de ovenstående terminer, eller er antallet af jægere mindre end aftalt, forbeholder Artemis Sp. Z.o.o sig ret til at sælge jagten til en anden, udenlandsk jagtformidler og på den måde anullere den eller tilbyde andre revirer i stedet for.

Terminforbehold:

 • Hvis jægeren afbestiller jagten, kan det kun ske 30 dage, før jagten begynder. I tilfælde af, frasigelsen sker efter mellem den 29-15 dag, inden jagten går i gang, forbeholder Arrtemis sig ret til at beholde forudbetaling på 400 € overført til vores konto.
 • I tilfælde af, at jægeren af ubestemte grunde siger fra at deltage i jagten, og hans frasigelse finder sted mellem den 14 og 1 dag, inden jagten begynder, forpligtes jægeren til at betale alle opholds- og jagtroagnisations omkostninger. I tilfælde af, jægeren har bestilt et pakketilbud, bliver hele beløbet opkrævet.
 • Ændring af en tidligere aftalt jagttermin (frem og tilbage i kalenderen) er muligt og kan kun ske tre uger, inden jagten begynder.

Antal af deltagere i gruppen (gælder kun drivjagt):

 • Det er muligt at forstørre gruppen ved at tilføje flere deltagere til den. Et ændret antal skal senest meldes 14 dage inden jagtbegyndelse. I tilfælde af, antallet af jægere bliver mindre end aftalt i kontrakten, og ændringerne meldes 29-15 dage, før jagten begynder, er gruppelederen forpligtet til at betale for alle deltagere, som har meldt afbud. I andre tilfælde gælder der bestemmelser nævnt i terminforbehold.
 • Artemis sp. Z.o.o. tildeler gruppen et bestemt jagtrevir, udarbejdet efter antallet af jægere i gruppen. Gruppen kan min. tælle 10 og flest 23 jægere. I tilfælde af, at gruppen ikke er komplet, forbeholder Artemis sig ret til at tilføje flere jægere til gruppen, som er Artemis’ egne kunder. På den måde vil Artemis garantere bedre resulteter på vildtparaden. De aftales på forhånd med gruppelederen.
 • I tilfælde af Force Majeure- (oversvømmelse, pest osv.) forbeholder Artemis sig retten til at ændre jagtrevirer og tilbyde dem til udenlandske partnere. Det kan kun ske 1,5 måned før jagten begynder. Artemis vil på denne måde garantere de bedtse revirer, som vil svare til dem, der blev tilbudt i begyndensen.

Rejsepapirer:

 • Efter Artemis har modtaget forudbetaling, udsteder vi diverse rejsepapirer, dvs. woucher, krøselsvejledning. Kunderne oplyses også de vigtigste praktiske informationer dvs. navn + tlf. På tolken og lignende.
 • Det er selve kundens ansvar at kontrollere diverse rejsepapirer, som bliver tilsendt inden afrejse, også, når det gælder transporten af våben på fly. Alle jægere må have gyldigt våbenpas og jagttegn. I tilfælde af, nogle jægere ikke har taget deres gevær med, sikrer Artemis muligheden for at leje det ud. Det vil være ske ved at underskrive en våben lejekontrakt og indbetale et forudbestemt beløb direkte til udlejeren.

Indkvartering/hus og logi:

 • Artemis team har et stort kendskab til forskellige overnatningsmuligheder. 23 år på markedet forpligter også til at yde den aller bedste service for vores kunder. Vores medarbejdere kontrollerer personligt servicen, madlavning og står altid med hjælp og råd, når det gælder forskellige kost og madpræferencer. Vi spørger altid vores kunder, hvordan de vil bo (gælder først og fremmest individuel jagt). I nogle situationer har vi faste bosteder, som ligger midt i reviret og ejes af selve jagtforeninger, vi samarbejder med. Her vil kunden dog ikke føle sig alene. Vi kontrollerer alt, inden jagten begynder og har en vis indflydelse på, hvordan servicen skal se ud. Vi forsøger altid at leve op til kundernes ønsker.
 • Det er afhængig af indkvarterings standard, hvor meget vores kunder bliver nødt til at betale for indkvartering i enkelt værelse. Prisen per døgn varierer mellem 10 og 15 € per jæger.
 • Når det gælder drivjagt gruppen, behøver Artemis en liste med enkelt og dobbelt værelser, som vi sender forud til indkvarteringsstedet. Det er en samtidig bekræftelse på antal enkelt- og dobbelt værelser, som skal bestilles på hotellet.

Detaljerede samarbejde betinglser:

 • Inden jagtbegyndelse opkræver Artemis en forudbetaling (et beløb på 400 €), som er en samtidig bekræftelse på bestillingen. For bukkejagt præmieren er det den 1. marts, for drivjagterne er det den 15 august. Restbeløbet for bukkejagt skal senest indbetales den 1. april (beløbet er afhængig af antallet af bukkene). Resten afregnes efter jagten. For drivjagterne skal restbeløbet indbetales på Artemis bank regning senest i begyndelsen af september. Hver gruppe afregnes enkeltvis. Eventuel tilbagebetaling finder sted efter afsluttet jagt.
 • I tilfælde af, forudbetalingen ikke er blevet rettidigt indbetalt på Artemis bank regning, forbeholder Artemis sig ret til at anullere jagten og sælge den til andre kunder.
 • Inden jagtbegyndelse og efter registreret indbetaling af depositum og restbeløbet, forpligtes Artemi til at sende alle jagtdokumenter til jagtformidleren.
 • Protokol er et retsgyldigt dokument, som er grundlagen for at få en kompensation for en mangelfuld jagt (kun i begrundede tilfælde). Derfor må alle negative såvel som positive bemærkninger komme med i protokollen. I andet tilfælde forbeholder Artemis sig ret til se bort fra uanmeldt reklamation og kompensation for jagt. Jagtprotokollen og voucheren bliver udstillet i to sprog: polsk og tilsvarende sprog, forstået af gruppens leder.
 • I voucheren beskrives antal vildt og –arter til afskydning (også antallet af hjortene på drivjagterne), jagttermin, opholdssted, beskrivelse af reviret samt navn på reviret og jagtforening.

Drivjagt:

 • Inden jagten begynder, underskriver hver jæger et dokument, hvor han bliver forpligtet til at tage et individuelt ansvar for sikkerhed og overholde alle gældende sikkerhedsregler på drivjagten.
 • På drivjagt kan det ske, at antallet af bestemte vildtarter bliver sat ned. Gruppen vil blive bekendtgjort med dette inden jagten begynder. Det gælder først og fremmest afskydning af kron- og dåhjorte. Det skal forstås på følgende måde: kontrakten omfatter antallet af hjorte, og Artemis giver tilbagebetaling for manglende vildt, men ikke manglende muligheder for at skyde det. Hvis antallet af hjorte bliver reduceret, får gruppen en bestemt prisekvivalent for enhver hjort i højde af prisen angivet i prislisten (her tager man hensyn til deres gevirvægt).
 • Artemis kunder er forpligtede til at yde drikkepenge til drivere i højde af 10 til 20 € per dag per jægeren, hvis jagtorganisationen og driveres arbejde var uden forbehold.

Bøder:

 • Bøder omtales sadvænligt i forbindelse med drivjagt. Bøde for nedlagt råbuk i fredet periode ligger på 2000 PLN. Beløbet indbetales direkte til enten jagtforeningen eller det polske jagtpoliti. Samme regel gælder andet ulovligt nedlagt vildt. Strafbøderne omtales i det polske Miljøministerens lovbekendtgørelse.
 • Hver anskudt og ikke fundet stykke vildt tælles som skudt og medregnes til vildparaden og afskydningsgaratien.
 • Overforbrug af alkohol under selve jagten fører til, at vedkommende bliver udelukket fra nogle af såter eller fra hele jagtdagen. Samme ret har jagtlederen og guiden/tolken, som kan benytte sig af denne, når vedkommende ikke overholder sikkerhedsregler under jagten.

Artemis forpligtelser:

 • Artemis Sp. z o.o. forpligtes til at sikre en høj standard af ydede tjenester. Det er Artemis ansvar at sikre tolken/guiden til hver gruppe, transport fra og til lufthavnen ( en ekstra betaling), kompensation for enhver ikke nedlagt stykke vildt omtalt i kontraktbetingelser (gælder drivjager). Artemis forpligtes til at overholde alle aftalte kontraktbetingelser.
 • Artemis yder en bestemt afskydningsgaranti (gælder drivjagter). Hver dag bliver skudene talt og antallet meddelt til gruppen. På drivjagten er det 3 skud per jæger, som som minimum må afgives om dagen. Her fraregnes skud afgivet til ræve og smådyr- hvis der vil ligge ræve eller smådyr på vildtparaden, fraregnes tre skud for ethvert stykke.
 • Til grupperne, som ikke vil være interesserede i at skyde på råvildt under drivjagten, bliver afskydningsgarantien sat ned på 28 stykker vildt i løbet af alle jagtdage uafhængig af antallet af jægere i gruppen.

Øvrigt

 • Hver drivjagt gruppe på fast pris, der tæller 15 om flere delatagere, tildeles en fri plads, hvor Artemis Sp. z o.o. selv betaler alle jagt og indkvarteringsomkostninger. Ved grupperne, der jagter efter prislisten, er hver 15. person fri. Det gælder kun omkostninger i forbindelse med overnatning og jagtorganisation. Øvrige omkostninger (afskydning, transport) skal betales.
 • Ledsageren, som deltager i jagten, forpligtes til at yde et en gangs beløb (forsikring) på 65 €. Ophold + daglig forplejning koster 65 €.
 • Administrationsgebyr: 40 €/mand.

I alle forretningsmæssige tvister gælder den polske lov og de polske lovsregler.